עו"ד פלילי – אין פוגעים בקניינו של אדם

כולנו אוהבים את הרכוש שלנו. אם מדובר בתכשיטים שקיבלנו בירושה מן הסבתא שלנו או ביצירות פרי עטנו שהפקנו ממוחנו הקודח. בכל הנוגע לעברות לרכוש ישנה הגנה רחבה על קניינו של אדם מפני מעשה של גניבה או שימוש בו, כל עוד לא הייתה הסכמה או הרשאה.

החוק בישראל שומר על קניינו של אדם על ידי מערך של חוקים והגנות, שנועדו לשמור על זכות בסיסית זאת ממספר היבטים של החקיקה והפעלת העונשים שניתנים בגין עברות רכוש על ידי עו"ד פלילי המנוסה בעברות רכוש.

ההגדרה הבסיסית של מעשה גניבה

כמו בכל דבר בחוק, גם כאן ישנו צורך להגדיר מהו למעשה מעשה של גניבה על מנת לקטלג את העברה ולשייך אותה לאחר מכן לסוג עברת הרכוש מתוך סוגים שונים שקיימים לפי חוק.

מעשה גניבה מתרחש כאשר ישנה לקיחה של חפץ מוחשי או מופשט מידי אדם אחר שהינו הבעלים של אותו חפץ ללא הסכמה מפורשת שלו, אלא אם האחר תובע לבעלות הקניין בעצמו.

סעיף 384 בחוק העונשין קובע כי הענישה למעשה גניבה באופן בסיסי הינו שלוש שנים של מאסר עבור אדם שנמצא אשם בעברה פלילית מסוג עברות רכוש. ישנם מקרים בהם לאחר קביעה של מעשה גניבה יחולו עונשים חמורים יותר, ובשתיים מהן נדון כעת.

גניבה בנסיבות מחמירות – ראוי כי תטופל על ידי עו"ד פלילי מכיוון שכאן ישנה רף ענישה מחמיר בהרבה מהחקיקה הבסיסית. לפי סעיף 384א ניתן להחמיר את העונש של הנאשם במידה ואכן נמצא אשם עד לשבע שנים של מאסר במקרים של גניבת דבר מה שערכו עולה מעל לחצי מיליון שקלים.

גניבה על ידי מורשה – אדם מורשה הינו אדם שנתנה לו הרשאה מתוקף תפקידו לקניין של אדם אחר, וזה מנצל את אותה ההרשאה לשם ביצוע של פעולות לא מורשות בקניין של האדם שנתן לו את הסמכות. ניצול לרעה של התפקיד וההרשאה נחשבים לגניבה בנסיבות מחמירות אר לפיהן ניתן להטיל על הנאשם את העונש המחמיר של שבע שנות מאסר.

כמובן שבחוק זה ישנן חלופות עבור מקרים שאינם נחשבים כגניבה, במקרים לא ברורים עדיף להיוועץ עם עו"ד פלילי על מנת להימנע ממצבים לא נעימים של האשמות בביצוע של עברת רכוש.

About admin

Check Also

10 סוגים של עורכי דין – תפקידים וכישורים

מקצוע עריכת הדין הוא מגוון וכולל תחומים מיוחדים הנותנים מענה לצרכים ואתגרים משפטיים שונים. עורכי …