כלכלה מבוססת משאבים

ישנן תורות שונת בעולם הכלכלה, ותיאוריות רבות הנשענות לעיתים על ספקולציות שעלולות להרים גבה אצל אקדמאים ואנשי עסקים כאחד.

מתוך כל אותן תיאוריות כלכליות, הכלכלה המודרנית התבססה ונשענת על רעיונות קפיטליסטים, כלכלה מבוססת חוב הדורשת מאיתנו למצוא, להפיק ולשנע משאבים שונים ברחבי העולם על בסיס רעיון הרווח כמוביל בבחירות שאנו מבצעים.

כלכלה מבוססת משאבים הינה רעיון הנשען על תיאוריה אקולוגית, רעיון הטוען כי ניתן להיטיב עם כל בני האדם באשר הם במידה ונזנח את הרעיון עי הרווח הכלכלי קודם לכל, ובכך נעצור את הכלכלה הקפיטליסטית ונפנה לחישוב מחדש של ההערכות הכלכלית העולמית נוכח המשאבים המתכלים שלנו.

עוני וכלכלה מבוססת משאבים

העוני הוא מושג יחסי, והוא נשען על מערכת היררכית של הון. העני הוא זה שההון שברשותו אינו עומד בקו המינימום, הרף הנמוך ביותר שהוצב כמדד ליציבות כלכלית, וכך בעצם האדם שיש לו פחות נחשב לעני.

שלא כמו בכלכלה המתבססת על משאבים, בקפיטליזם העוני הולך ומחריף כתופעה ממש כמו שהעושר הולך ומתפשט, שכן בכלכלה מבוססת חוב, אלו בעלי החוב נוטים לעוני, בעוד בעלי ההון להלוות את הכסף ללווים הולכים ומתעשרים.

כלכלה מבוססת משאבים טוענת לאפשרות לייצר עושר לכולם, מבלי הצורך בניצול שהוא תופעת הלוואי של הכלכלה הקפיטליסטית, בה הרווח של האחד נשען על ההפסד של האחר, תוך ששניהם מכלים את משאבי הכוכב.

כיצד פועל הרעיון?

תיאוריה זו מתבססת על עתיד טכנולוגי מתקדם, כאשר כבר בימינו ישנן בנמצא כל הטכנולוגיות הנדרשות בכדי להוציא את התוכנית לפועל.

כלכלה מבוססת משאבים מדברת על שלטון ריכוזי נאור אשר שולט במשאבי הכוכב בצורה אחראית תוך מתן נגישות שוויונית לחלוטין למשאבי הטבע לכל אדם ואדם.

מעבר לכך, השאיפה של רעיון כלכלי זה היא לשימוש מינימאלי במשאבים, תוך ניצול חכם של המתכלים בעוד אנו עוברים בצורה מודעת ואקטיבית לניצול משאבים מתחדשים.

דגש נוסף של כלכלה זו המבוססת על משאבים נשען על רעיון המקומיות, בו אנו שואפים לבסס את הצריכה בחיינו על חומרים מקומיים, ייצור מקומי והימנעות מייבוא וייצוא, שכן אלו גוזלים אנרגיה רבה, ואינם הכרחיים לחיים.

עוד בבסיס רעיון זה של כלכלה מבוססת משאבים הוא כי חברות יקבלו משאבים לצורך ייצור הנדרש על-ידי החברה, אך לא תהיה בעלות פרטית על אותם מפעלים, שכן אין כל רווח אישי, אלא רווח חברתי בלבד, בשאיפה לחברה שלמה ומתוקנת.

About admin

Check Also

משטחי שקילה

אם אתם עוסקים בתחום של ייבוא, ייצוא או ייצור בתעשייה, כנראה שהנושא של משטחי שקילה …