הכנסות פטורות ממס שווה להכיר 

על פי חוקי המס הנהוגים בארץ, מס הכנסה נגבה בהתאם לשכר באופן מדורג. ככל שגובה ההכנסה עולה, כך מדרגת המס עולה בהתאם. למרות שמרבית סוגי ההכנסות חייבות במס, קיימים גם סוגים יוצאים מן הכלל. כלומר, ישנן הכנסות הפטורות ממס ושווה להכיר אותן.

  1. פטור על הכנסות מהגרלות

עבור זכיות בהגרלות כגון הגרלות הלוטו או משחקי מזל, עשוי הזוכה לשלם מס, אולם לא בכל המקרים. כאשר מדובר בזכייה בסכומים גבוהים שיעור המס הנוכחי עומד על 35 אחוזים. הדבר נכון לא רק עבור השתתפות בהגרלות בישראל אלא גם עבור הגרלות מעבר לים. כאשר הזכייה עומדת על סכום הקטן מ-30,600 ₪ – סכום הזכייה פטור. כאשר מדובר על סכום שקלי שבין 30,600 ₪ לבין 61,200 ₪ יחול מיסוי על חלק מכספי הזכייה לפי נוסחה שמגדיר החוק.

  1. פיצויי פיטורין

מי שפוטר מעבודתו ומגיעים לו פיצויי פיטורין ו/או תשלום בגין פדיון ימי חופשה או מחלה זכאי לפדות את הפיצויים מבלי לשלם מס כחוק. יש לציין כי אין חובה לפדות את הפיצויים ואפשר להתייחס אליהם כאל צבירה פנסיונית. במקרים כאלה, נשמרות הטבות מס למועד מאוחר יותר, דהיינו גיל פרישה מעבודה.

  1. פטור על פיצוים בשל הלנת שכר

חוקי העבודה קובעים כי אסור למעסיק להשהות את תשלום שכר העובדים. השהיית תשלום שכר נקראת הלנת שכר ובמצבים כאלה נקבע שיעור חוקי של פיצוי המגיע לעובד. תשלום פיצויים מסוג זה פטור ממס הכנסה.

  1. פטור ממס על הכנסה מקצבאות

קבלת קצבאות מסוימות מביטוח לאומי איננה מחויבת בתשלום מס הכנסה. כך למשל פטור בגין תשלום קצבת זקנה ו/או קצבת שארים מביטוח לאומי. גם קצבאות נוספות, כגון תגמולים מתאונת עבודה, קצבת נכות כללים – פטורים ממס.

  1. פטור מיוחד מהכנסות לנכים

אדם שהוכר כנכה 90 – 100 אחוזים יקבל פטור ממס הכנסה כפי שמגדיר החוק. הפטור ניתן הן על הכנסות מהכנסות עסקיות, הן על הכנסות מעבודה לשכירים והן על הכנסות המגיעות מקצבאות (כגון קצבת נכות כללית, קצבת ניידות וכיוצא בזה). תקנות המס קובעות תקרה מסוימת, שכיום עולה על 600,000 ₪ לשנה. כל סכום שלמטה מהתקרה – פטור ממס.

  1. פטור ממענק פרישה

בשעה שאדם פורש מעבודה בגיל פרישה או בפרישה מוקדמת, הוא זכאי על פי החוק לפטור ממס על הכנסה כזאת בהתאם לנוסחה מוגדרת. ככלל, נהוג כיום פטור בסך גובה המשכורת החודשית בהכפלה למספר שנות העבודה של הפורש או הפורשת. זאת בכפוף לתקרת הכנסה מוגדרת.

  1. פטור על הכנסות משכר דירה

עד לגובה תקרה הנקובה בחוק, זכאי אדם לפטור מתשלום על הכנסות שהופקו מהשכרת דירה למגורים או נכס פרטי דומה. מסלול פטור לא מאפשר לקבל הכרה בהוצאות (אין אפשרות קיזוז).

About admin

Check Also

מה כדאי שתדעי כשאתם מחפשת את הגניקולוג הבא שלך?

כל אישה יודע: לפנות אל גניקולוג זה מסוג אותם הדברים שלא מאוד נעים לעשות. הרבה …