מהי בוררות?


בוררות היא אלטרנטיבה להגעה להסכמה או להכרעה בין שני הצדדים, כחלופה לדיון בבית המשפט. הבוררות אינה תלויה בשיקולי בית המשפט ומאפשרת פתרונות גמישים ומעשיים יותר. הליך הבוררות מותנה בהסכמת שני הצדדים. כל צד במחלוקת בוחר בורר מטעמו, והבוררים שנבחרו על ידם מתדיינים על פתרון ויישוב המחלוקת והם למעשה מגיעים להכרעה במחלוקת שתטיב עם שני הצדדים.

ההסכמות עליהם הצדדים הגיעו מחייבים אותם ואת הבוררים המעורבים בדיון. מטרתה של הבוררות כמו גם של בוררות עסקית, הינה לעודד קיום יעיל והוגן של פתרון סכסוכים שלא בסמכות בית המשפט, על מנת להקל על המערכת המשפטית ולהטיב עם האינטרס הציבורי. אכיפת פסק הבוררות תתבצע על ידי הבאת הפסק לבית המשפט.


יתרונות הבוררות


1. ההכרעה באמצעות מוסד הבוררות הינה יעילה ומהירה יותר בהשוואה לבתי משפט וכוללת משמעותית הרבה פחות בירוקרטיה ופרוצדורה.

2. אמנם בוררים גובים כסף רב על כך, אך ההוצאה הכללית הסופית הינה נמוכה יותר משמעותית בהשוואה לאלטרנטיבה.

3. הליך הבוררות אינו פתוח לקהל הרחב והפרטיות בין שני הצדדים במחלוקת נשמרת ולא פתוחה לקהל הרחב. 


חסרונות הבוררות 


1. אין אפשרות לחייב את פסק הבוררות על צד שלישי שאינו חתם על ההסכם.

2. אין אפשרות לערער על פסק הבוררות, למעט אם במסגרת התנאים סוכם אחרת מראש על ידי שני הצדדים.

3. הבורר אינו מוחיב לפסוק על פי הדין הקבוע בחוק. לטוב או לרע, אין התחייבות שההכרעה של הבורר בהכרח תטיב עמכם ו/או עם שני הצדדים.


לשבץ תניית בוררות 


על מנת למנוע סכסוכים עתידיים אפשריים בבתי המשפט מומלץ למדי לשבץ תניית בוררות בערבות הבורר. לדוגמא, ישנם קשיים אפשריים ובעיות פוטנציאליות הקשורות בבטחונות שעלולות להיגרר להליכים משפטיים שלא בטוח כלל אם בעל הנכס יפוצה על הנזקים. אך הן עשויות להימנע אם בעל הנכס קבע מראש תניית בוררות בהסכם השכירות.

לבטל פסק הבורר
פסק הבוררות אינו ניתן לביטול או לערעור, למעט סיבות חריגות בלבד או מספר מצומצם של עילות הקבועות בחוק. את פסק הבורר ניתן להפוך בקלות וללא פרוצדורה רבה לפסק דין. אפשר לבצע זאת על ידי מערכת ההוצאה לפועל. 

About admin

Check Also

שמשיות לעסקים: האלמנט החסר להשלמת האווירה

לא משנה איזה סוג של עסק אתה מפעיל, הרושם הראשון הוא מכריע. ובזמן שרוב העסקים …