Home / Tag Archives: רפואה ציבורית

Tag Archives: רפואה ציבורית

רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

דיון זה הוא אחד מהחמים ביותר בעולם, והפך לאחד מהחמים בישראל על-רקע שביתת הרופאים, והשיח הציבורי העז על מחירי הבריאות ומוצרי הבריאות. הרפואה הציבורית היא הנוהג בישראל, ורוב הטיפולים הבריאותיים בישראל נעשים עדיין בקופות החולים תחת ביטוח הבריאות הממלכתי המחייב כל אזרח מדינת ישראל. מדינות רבות בעולם נוטות יותר ויותר …

Read More »